top of page

שירותים מקצועיים

במסגרת תהליכי היישום וההטמעה של Sciforma  השירותים הניתנים ע"י Xioma כוללים:

 • הקמת וליווי של מערכי ניהול פרויקטים וגופי PMO כולל :

  • הגדרה והתאמת מתודולוגיה ותהליכי עבודה יעילים הקשורים לניהול פרויקטים,בעיקר חוצי ארגון, לצורך תכנון, ניהול ובקרת הפרויקטים לאורך זמן.

  • יישום, הדרכה, הטמעה וליווי היחידה והארגון במתודולוגיה ותהליכי העבודה שהוגדרו.

 • אפיון מפורט

 • התאמת סביבת העבודה במערכת  לתהליכי העבודה בסביבת הלקוח על פי האפיון.

 • הסבות ו /או  טעינת מידע למערכת.

 • ממשקים למערכות ארגוניות בארגון.

 • הדרכות המותאמות לסוגי המשתמשים השונים (מנהל מערכת, PMO, מנהלי מוצרים / פרויקטים, מנהלי יחידות - מנהלי משאבים, הנהלה, עובדים מדווחים אחרים פנימיים וחיצוניים ).

 • ליווי צוות העובדים, המנהלים ומנהלי המוצרים והפרויקטים בעבודה בכלי (OJT).

 • המשך יישום התאמות ושינויים על פי דרישה (בשוטף).

Xioma מחויבת להצלחת היישום, מתמחה בהתאמת הפתרון לצרכי הלקוח ובעלת ניסיון רב בגישור הפער בין צרכי הלקוח ותכונות המוצר

bottom of page